Grad-utočište

NAROD KOJI SE U NARODE NE BROJI GRAD-UTOČIŠTE

“Tada on poče svoju pjesmu i reče: “Iz Arama dovede me Balak, kralj Moaba, iz strana istočnih:
‘Dođi, prokuni mi Jakova, dođi, gromom udri Izraela!’
Kako mogu proklinjati koga Bog ne proklinje? Kako gromom udarati koga Jahve ne udara?
Jer s vrha hridi ja ga gledam, s visoka ga motrim brijega.
GLE NARODA KOJI ODVOJENO ŽIVI, MEĐU NARODE ON SE NE BROJI.

O, da mi je umrijeti smrću pravednika! O, da svršetak moj bude kao njegov!” “
Br. 23 7-11 (Biblija)
U ovom tekstu govorit ću o jednoj skoro nevjerojatnoj temi.

Ono što me ohrabruje da pišem o tome, je moje svjedočanstvo da postoje određeni ljudi koji su primili istu ovu viziju. Stoga, ja ću prezentirati svoj dio, ali mislim da će se ona moći detaljno prezentirati tek u komunikaciji sa drugim djelovima potrebnim za sveukupnu realizaciju ove vizije.

Dakle,ja sam već pisala o filadelfijskoj crkvi.

Filadelfijska crkva je grupa/institucija koja čuva istinsko Kristovo učenje u svom nauku i praksi, sada u društvu. Njoj se posebno Krist obraća u biblijskoj knjizi Otkrivenja. Isus joj tu daje i specifično njeno obećanje kao nagradu. Prvenstveno, riječ je o njenom velikom autoritetu.
Ova crkva imat će ključ za jedinstvenost ljudi u svijetu. Ona će nadvladati odnos muško-žensko, “Rimljanin”-”Židov”, star-mlad…po onom biblijskom učenju “U duhu nema muško-žensko, star-mlad…”, dakle nadvladat će krajnosti i prepoznavati samu centralnu istinu, u tim odnosima.
Mi smo i do sada vidjeli religije kako donekle nadvladavaju ove odnose, ali ovdje u filadelfijskoj crkvi, ovi odnosi su pobijeđeni, odnosno život -učenje, praksa…se mora odvijati neometano od spomenutih suprotnosti Odnosno, za pobjedu istih, treba biti uronjen u medij za pobjedu –  duh Božji.

Zašto je bitno takvo jedinstvo ove crkve?
Jer samo tako ona će konkurirati, odnosno pobijediti umjetno jedinstvo tih suprotnosti, a koje Antikrist sada sprovodi u svijetu. Antikrist tim “jedinstvom” jača organizam društva koje je pod njegovom vlasti, za osnovni zadatak- širenje njegove ideologije, religije, i njegovog autoriteta, po cijelom svijetu.
Oni koji se ozbiljno protive tom cilju – tko god oni bili, za njih su otvorena vrata filadelfijske crkve.
U njoj će naći svoju zaštitu u čistom biblijskom učenju – učenju Isusa Krista. Isus Krist govori o jednoj glavi nad svojom crkvom, svome tijelu – inkorporiranim raznim dijelovima ugrađenim u njegovo tijelo kroz njegovu braću i sestre (dakle u crkvu kao neku vrstu institucije), a koje sam Isus opet služi i brine o njemu – svakom od ove braće i sestara.

Kada sam govorila o filadelfijskoj crkvi, da podsjetim, rekla sam da ona ni sama nije svjesna sebe, ona je rasuta po svijetu, dio je nekih institucija u kojima se ona sama, iznutra, dovoljno ne prepoznaje.
Sada kada se svijet sve više i ozbiljnije i nepovratno, polarizira, ova crkva zapravo sada i fizički izlazi u javnost.
Prvo dobiva fizičko mjesto za sebe, mjesto na koje se može pozvati, fizičko mjesto koje će je materijalno podržati. Jedan fizičko – duhovni centar. Ovo zapravo nije nešto novo. Kroz povijest mi vidimo različite duhovno-religijske fizičke centre. Najpoznatiji je za ove prostore Vatikan, jedan duhovno, politički, financijski, suvereni centar. Tu je i London city (religijsko-mamonistički, politički, financijski centar), a tako je i sa istočnjačkim religijama.

Ova pojava novog duhovno religijskog centra je nužna, iz razloga kako sam rekla što se svijet polarizira, i da bi se to napravilo, da bi se na neki način imala šansa u ovoj polarizaciji, potreban je upravo ovakav centar. Centar koji bi nosio toliko jasnu količinu svjetla, koja bi mogla neometano egzistirati u tolikom mraku onog drugog polariteta. Ta jasnoća toga svjetla je moćna sila sa kojom bi se mogli uputiti, sa svojim zadacima, u vanjski mrak i vratiti iz njega i sa pobjedom i sačuvanim vlastitim identitetom.

Na jednom sam mjestu već govorila o biblijskoj slici izlaska iz Egipta, i rekla da Bog nije uništio cijeli Egipat kada su odbijali pustiti Njegov narod. On je kaznio Egipćane ozbiljnim upozorenjima. Međutim, tek kada su Egipćani pustili narod i onda se predomislili pa krenuli za njima u potjeru, Bog je usmrtio upravo tu potjeru – egipatsku vlast i njegovu silu.
Analogno toj priči mi danas vidimo kako je Bog poslao “zemljotres” u svjetsku ekonomiju sa svrhom da puste njegov narod iz financijskog ropstva, iz mamonskog sistema. On je svoj narod pozvao da uđe u novu viziju sistema, da prođe kroz ta vrata koja paralelno postoje sa svijetskim vratima, a od Njega otvorena  kao vrata “koja nitko ne može zatvoriti” (Biblija).
Njegov narod u Egiptu je trpio, skupa sa Egipćanima ,nevolju koju je Bog poslao na njih, odnosno poslao na vlast i narod mamonskog sistema. Ali poslije, nakon izlaska, i onda i danas, Njegov narod nema više ništa sa ovim narodom, sa njihovom sudbinom, jer prostor između Božjeg naroda i svijeta, između ove dvije sudbine, čuva sam Bog.
Baš kao što je u spomenutoj priči, nakon što je čudom napravio put za svoj narod razdvojivši more, to isto more vratio na Egipćane koji su progonili Njegov narod i usmrtio ih. Tako i sada, put za izlaz iz sveprisutnog mamonskog svjetskog sistema, je napravio svojim čudom sam Bog, i oni koji namjeravaju progoniti Božji narod, narod istinske slobode, sa takvima će se sam Bog i obračunati.
A takvi su već dobili dovoljno upozorenja pred ovakav kraj, kao uostalom i faraon u spomenutoj priči.

Možemo vidjeti i u primjeru iz knjige Brojeva (Biblija), koji sam na početku teksta citirala, da poganski kralj traži duhovni autoritet koji je van Božjeg naroda, da prokune Božji narod. Ovaj se pak ne usuđuje, jer zna tko stoji iza toga naroda, a ako se ne usuđuje duhovni autoritet poganskog kralja, kako će se usuditi sam taj poganski kralj?
Ovo je stvarnost koju faraon iz prethodnog biblijskog primjera, nije shvaćao. A nije shvaćao “jer mu je Bog otvrdnuo srce…” da bi primio kaznu za prekomjerno tlačenje Njegovog naroda.
Ova se sudbina može i danas ponoviti sa onima sa tvrdim srcima, koji su činili prevelike greške sa putovima Božjeg naroda.

Narod kojega danas Bog poziva i vodi da bude dio ove nove vizije, a koja se sada ostvaruje sa ovim duhovnim centrom/ gradom -utočištem, je prevazišao dakle nacionalne podjele, ali i više od toga – on postaje duhovni “narod koji se u (zemaljske) narode ne broji” (Biblija).
On prema tome ima svoju sudbinu koja podliježe volji njegovog Kralja, a ova volja i putevi ne podliježu nužno zemaljskim zakonima. Njegovu sudbinu poganski “bogovi” ne mogu odrediti, ograničiti, pobijediti…i tako i sudbina zemaljskih naroda, nije i sudbina ovoga naroda.
Taj “narod koji se u narode ne broji”, on je rasut po narodima, ali on je “zakačen” na duh Božji, njegov identitet je u duhu Božjem. On je dakle rasut po svjetskim institucijama, a zapravo je dio istinske crkve. Rasut je po religijama, a zapravo je dio istinske vjere. I ove tvorevine ga ne mogu zadržati. Ovom narodu je otvoren put, put izlaza iz sistema ovoga svijeta, upravo i preko grada – utočišta koji se sada fizički na zemlji gradi.

Što je zapravo grad-utočište?
U Starom zavjetu (Biblija) ti gradovi su bili dio Izraela u koje je mogao pobjeći svatko tko je nehotice sagriješio, i takvome se nije sudilo u njima.
Ovaj naziv grad-utočište nije najbolji za ovu viziju, on ne govori o samoj viziji ovoga grada koji sada radimo, ali on pokriva jedan dio te vizije. Naime, veliki broj stvari koje kršćani propovijedaju i u praksi žive, bit će kažnjive, i sve više kažnjive, u društvenom sistemu koji sada dolazi na svijet. Nasuprot tome, u ovom gradu- utočištu, te stvari će biti sastavni i temeljni dio njegova funkcioniranja, a upravo pozivanje na ovaj grad će davati imunitet ljudima ove vizije, u svijetu. On će biti fizička utvrda za njihovu opredjeljenost za put svjetla, i pomagat će im da nose takav izbor.

Jedno od biblijskih proroštva koje je dano za ovaj grad jeste:                                              “Sva stada kedarska u tebi će se sastati, ovnovi nebajotski bit će ti na službu.”
Ovdje je riječ o glasovitim stadima i ovnovima iz davnine, riječ o stadima i ovnovima iz poganskog svijeta.
U prvoj liniji značenja ovoga proroštva, ovdje je riječ o uglednicima -pojedincima i moćnim, bogatim i uglednim grupama u svijetu. Ali u drugoj liniji, riječ je i o crkvama i njenim pojedincima koji u sebi imaju duh svijeta odnosno religijskog duha.
Svi ovi su dakle pozvani da se sastanu u učenju na kojem je baziran ovaj grad, sastanu u svom pozivanju na fizičku adresu ovoga grada. Ali su pozvani da služe njemu.
Nasuprot ovom prvom, stoji drugo proroštvo: “Propast će svi…koji ti ne budu htjeli služiti.”
U kratkom razdoblju ili dužem, na kraju će proći tako. Bilo dakle na osnovu trenutnog odbijanja pa direktnog propadanja, bilo kroz duži put, putem indirektnog (ovim odbijanjem) biranja suprotne opcije – mraka koji nadvladava zemlju, i na taj način propadanja skupa sa tim putem.

Ovo sve je zapravo razlog zašto se ova služba, “Savršen zakon slobode”,  bavila prvenstveno vrhunskim zemaljskim autoritetom, razotkrivanjem i rušenjem dosadašnjeg vladajućeg mamonskog kraljevstva ovoga svijeta. Bavila se naukom o financijama i putevima financijske slobode, dakle rješenjem bazičnog ropstva dosadašnjeg sistema.

Po principu iste nasuprotne težine, sada su pozvani upravo oni koji su bili vodeći u dosadašnjem mamonskom sistemu: “ovnovi nabajotski” i “stada kedarska”, da se poklone ovome gradu i donesu svoj dio u njega. Dakle, moćni, bogati, ugledni, prvaci, glasoviti…Sada su pozvani.
I taj poziv ima svoje vrijeme.
A nakon ovoga vremena, može doći i drugačije vrijeme za njih.

U Bibliji jasno piše “da će prije deva proći kroz ušicu igle, nego što će se bogataši spasiti”.
I mi ovdje lako možemo predočiti bogate, bahate, samoljubne ljude…Ali zapravo, ove riječi Isus govori kao komentar na događaj u kojem je sudjelovao bogati mladić, koji je od rane mladosti poštovao vjerski zakon svoga naroda, i koji je odbio učiniti samo još jednu stvar da bi bio savršen – staviti svoje bogatstvo pod autoritet Božji.
Učenici su to komentirali – kako se “nitko od bogataša onda ne može spasiti”. Ali im je Isus odgovorio :”Što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće.”.
I upravo ovdje, u ovom gradu koji sada Bog gradi, On je učinio čudo. Otvorio je vrata i mogućnost, za spasenje onih koji su izašli, opet Božjim čudom, iz ropstva na visokim pozicijama dosadašnjeg mamonskog sistema.

Kada je Mojsije tražio od faraona da pusti narod, Mojsije je kao razlog,  faraonu naveo da narod ide slaviti Boga u pustinju, dakle izvan područja ropstva. Faraonu tada nije rečeno, mada je faraon temeljito sumnjao u ovakav  Mojsijev razlog, nije mu rečeno da će izraelski narod slaviti Boga općenito u slobodi koju su dobili, zauvijek slobodi, oslobođeni od ropstva Egiptu, dakle da se oni neće više vratiti u Egipat.
U ropstvu, ovo slavlje, narod nije mogao napraviti sa punim srcem.
Upravo ovo je situacija sa svima onima koji su zadržali u svojim srcima barem iskru onog identiteta “na sliku Božju”, a koji su bili na tim visokim pozicijama u dosadašnjem mamonskom kraljevstvu.
Oni su dakle oslobođeni da bi na području slobode dali slavu i zahvalnost Bogu. Dopustili dakle tu vanjsku manifestaciju one iskre u njima, koja je bila pritisnuta u dosadašnjem sistemu.
Sve u svemu, oni su pozvani da sada učine stvar dostojnu i iste težine, koju su imali sa svojom ulogom u dosadašnjem poganskom sistemu. Učine je sa srcem, jer to je ta zahvala i slavlje Bogu u slobodi.

 

Kada pratimo biblijsku liniju proroštva za svijet u ovom posljednjem vremenu, i drugu liniju, onu za crkvu, onda možemo vidjeti da postoje neke nedorečenosti, neke nejasnoće u pogledu par stvari.
Te nejasnoće su zapravo vezane za treću liniju, manje poznatu i priznatu u crkvi, a to je postojanje posebne crkve/institucije/grupe koja će imati sasvim odvojenu sudbinu od prve dvije, na početku zadnjeg dijela posljednjeg vremena.
O ovome Biblija zapravo ne piše preotvoreno, ovo su stvari koje se sastavljaju “između redova”, i to je zato što je ova stvar zapravo nešto što smo mogli, zbog našeg vlastitog ne truda sa Božjom riječi – i ne dobiti, mislim postojala je ta mogućnost, i to mi je presvjedočeno.
Upravo ovaj grad koji Bog sada radi je jezgro te, nazovimo treće institucije, sa jezgrom njenog učenja.
Mada religiozna crkva i svijet nisu ovoga svjesni, oni osjećaju vrijeme i tako osijećaju ovu šansu, i na neki način ga interpretiraju kroz svoje shvaćanje stvari.
Jedan od znakova ovoga vremena , koje je tako iznjedrio i svijet i crkva u kojoj je inače duboko prisutan taj svijet, je pojava filma Noah, i to baš u vremenu građenja ovoga grada-utočišta. Tako svijet i religija tu šansu interpretiraju na svoj način, a zapravo pravo značenje ovoga svjetovno-crkvenog proroštva jeste:   da je Noah počeo graditi arku u određenom vremenu općeg grijeha, i završio zadatak kada je ušao sa svim što je trebao povesti u tu arku. Oni su mogli i odbiti ući, zadatak bi se i bez njih obavio, ali na sreću nisu odbili. I onda je sam Bog za njima zatvorio vrata.
Tako je i sada sa ovom šansom za svijet.                                                                                           A ovaj film, Noah, je napravljen kao proroštvo za ovo vrijeme i ovu šansu.
Baš u vrijeme kada se film radio, Bog je otvorio vrata za ulazak, siguran ulazak, na taj treći put -kroz ovu službu i građenje ovoga grada po viziji, od Boga danoj. Doći će jasno i vrijeme kada će se za svijet, ulazak na ovaj put i zatvoriti. I to će opet učiniti sam Bog.
Ovo proroštvo, i njegova interpretacija od svijeta i religiozne crkve, nije nešto novo, svojevremeno je i veliki svećenik, Kaifa, tako unutar religije prorokovao za smrt Isusa Krista, i religiozni ljudi toga vremena su to proroštvo shvatili, kao što se i ovo sada kod njih tako shvaća, na svoj ograničen način, za razliku od konkretnosti i punine duhovnog značenja ovoga današnjeg  proroštva, a koje shvaća u takvoj punini samo filadelfijska crkva.

Sada…
Možemo reći da se u sredini EU već nalazi ovaj grad.
Mada mislim da bi bilo opravdanije zvati ga selo, zbog načina života kojim se živi u selu, ali zbog svojih svekolikih aktivnosti, što baš nije svojstveno selu, kao i zbog političkog autoriteta i struktura u njemu, primjerenije ga je nazivati gradom.
On upravo nastaje u centru EU, ali odvojen od ove institucije. On će imati svoju suverenost, kako sam na početku rekla, baš kao dosadašnji vjerski ili financijski (zapravo mamonističko religiozni) centri.
Kako EU ima namjeru zavladati svijetom sa svojom religijom i ideologijom koje su kontra Boga, onima koji bježe od ove smrti, tako je dano u ovom gradu i mjesto za bijeg. Mjesto koje će dakle imati snagu čuvati i podržati istinski identitet u čovjeku, spasiti njegovu dušu.
Ovaj grad nastaje u centru Hrvatske, i on ima svoje područje, oko 35 kilometara oko centra ove službe.
Njegova uloga je već naviještena kroz svjetska proročanstva.
On kroz svoje sveukupno postojanje štiti interese i zemaljsko postojanje filadelfijske crkve.
I on ima sigurnu, od Boga zagarantiranu egzistenciju, svoju budućnost.
Oni koji se nadaju manipulaciji sa ovim spomenutim područjem, a kontra vizije koju ova služba ima, propast će.
I oni sami i njihovi planovi.

Još da posebno naglasim:
Biblijsko proroštvo za ovaj grad kaže da će Bog dovesti/pozvati one koji tvrde da su Židovi, a oni to nisu, nego lažu, da se poklone pred noge ove službe, ovog poziva, ovoga grada.
E sada, ovo su oni koji su bili svećenici mamonskog sistema, njegova duhovna vojska. Njihov “jezik”, njihovo “razumijevanje vrijednosti” je zlato. Oni su zapravo ti koji su pozvani da se poklone sa svojim dragocjenostima, svojim “srcem-zlatom”, da budu svjedočanstvo svijetu, moćno svjedočanstvo o ljubavi Božjoj za nauku koja se propovijeda u ovome gradu, kao i one koji je čuvaju.
Zato mogu ovdje samo reći: ne oglušujte se i ne otežite sa tim. Sve postaje jasno, ovo sigurno nije prvi glas koji vam o tome govori. Nije sve u vama, o vašim postupcima ovise i drugi, oni iza vas.
A svi skupa već imamo primjere za upozorenje – kraljicu od Sabe, Ninivu, Sodomu…

Dakle, bili pogani ili kršćani, bili bilo koje nacionalnosti, bili muško-žensko, pojedinci ili grupe… pozvani su “ovnovi nebajotski” i “stada kedarska” – uglednici i moćnici u duhovnom ili fizičkom prostoru. Pozvani su da sebe spase, pozvani su da se poklone i pridonesu ovom gradu. Da bi onda sve skupa bilo svjedočanstvo i poticaj drugima.
I još jednom: svi koji pokušavaju dizati svoj autoritet nad ovim gradom i onima u njemu, propast će: politički, bilo financijski, bilo fizički, duhovno… I tu im neće pomoći zemaljske procjene, jer će sam Bog to učiniti.
A narodi “koji se u narode ne broje”, vjerni koji se ne prepoznaju u zemaljskim narodima i u religijskim institucijama, oni koji čuvaju dušu – sliku Božju u nama…
Svi oni imaju svoj fizički centar na ovoj zemlji, centar duhovne podrške za ovaj put.

Oglasi

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.